ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


 
Aktuality
Zahájení šk. roku
Školní rok 2011/2012
Rozvrh hodin
 
 
Dnes je neděle
22.05.2022
 
 

AKTUALITY

... A JE VYMALOVÁNO!

 • Dne 15.11.2011 rozhodlo ZMČ Praha 5 o sloučení ZŠ Plzeňská se ZŠ Podbělohorská, kdy nástupnickou organizací se 1.8.2012 stává ZŠ Podbělohorská 26/720
  ŘŠ bude kontaktovat ŘŠ Podbělohorská a ZŠ Weberova k určení společného postupu k naplnění ZMČ Praha 5 - ŘŠ nebude přijímat žáky do stávajících ročníků
  - ŘŠ nebude 15.1. - 15.2.2012 provádět nábor ani zápis do 1.ročníku ZŠ Plzeňská
  - ŘŠ nebude přijímat pracovníky do pracovních poměrů na dobu neurčitou
  - ŘŠ provede průzkum zájmu zákonných zástupců o umístění žáků nebo celých tříd do zvolených ZŠ k 31.12.2011
  - ŘŠ vstoupí v jednání s řediteli škol k zajištění možností umístění pracovníků do pracovních poměrů v nástupnické organizaci, ale i na ostatních příspěvkových organizacích MČ P5 k 31.12.2011
  - ŘŠ po provedené inventarizaci movitého majetku k 31.12.2011 vstoupí v jednání a vytvoření seznamu k jeho bezúplatnému převodu: s ŘŠ Podbělohorská, Weberova,Nepomucká
  - ŘŠ ukončí veškeré smluvní vztahy k 30.6.2012
  - ŘŠ k 1.8. předá nemovitý majetek prostřednictvím OŠK odboru majetku a privatizace


 • Ukončení školního roku


 • Možnost stažení fotografií zabalené ve formátu *.zip z posledních tří školních roků
  školní rok 2009 - 2010 (velikost 373 MB)
  školní rok 2010 - 2011 (velikost 435 MB)
  školní rok 2011 - 2012 (velikost 755 MB)


 • Vyhlášení celostátní soutěže Malujeme po síti


 • Výlet parníkem najdete v archívu


 • V květnu navštívily děti 1. stupně s paní učitelkou Havlíčkovou Diakonii, kde předvedly připravené písničky, básničky a také práníčka ke Dni matek.


 • KVĚTINOVÝ PLES - v archívu můžete shlédnout několik fotografií


 • Oznámení o dřívějším ukončení období školního vyučování ke dni 22.6.2012 na ZŠ Plzeňská, včetně školní jídelny

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že MŠMT v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povoluje naší škole dřívější ukončení období školního vyučování ke dni 22.6.2012 (včetně ukončení provozu školní jídelny, tj. o 5 pracovních dnů dříve) z důvodu sloučení ZŠ Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 se ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, která se stane nástupnickou organizací od 1.8.2012.

  Pro zájemce bude v době od 6:30 do 17:00 zajištěn náhradní provoz školní družiny.Obědy z organizačních důvodů nebudou zajištěny.

  Prosíme zájemce o umístění do družiny, aby se nahlásili paní vychovatelce V. Kazacké. Zjišťování počtu zájemců je z důvodu personálního obsazení družiny v uvedených dnech.

  Mgr. Irena Prokopová - ředitelka školy


 • Zde můžete sledovat průběh školy v přírodě a také se podívat na několik fotografií. (update 17.5.)


 • Multikulturní den ve spolupráci s Organizací pro uprchlíky


 • V dubnu pokračovala Školní liga ragby. Více najdete v sekci sportovní soutěže.


 • Projektový den zaměřený na média a propagaci svého výrobku prostřednictvím reklamy.


 • Naši tři králové ve škole a v arcibiskubském paláci


 • Starší dívky obsadily 2. místo v OK Florbalu!!! více info zde.


 • V prosincovém čísle časopisu Pravá 5 určený pro Prahu 5, píší o naší situaci na straně 2 (modrý sloupek) a hlavně na straně 4.


 • Fotografie z Vánoční besídky


 • Děti prvního stupně oslavily Halloween.


 • Kroužek "Putování za památkami" - Staroměstská radnice


 • Zástupci rodičů ve Školské radě Vás zvou na webové stránky Rodičů a přátel školy.


 • Naši žáci se 20.10. zúčastnili exkurze v německém koncentračním táboře Flossenburg, kterou pořádal Svaz protifašistických bojovníků ve spolupráci s MČ Praha 5.


 • Křest knihy Praha očima dětí

  Primátor města Prahy Bohuslav Svoboda a Karel Gott společně slavnostně pokřtili novou publikaci s názvem PRAHA OČIMA DĚTÍ, která byla vydána v rámci projektu na podporu dětských výtvarných talentů - GALERIE TALENTŮ v pondělí 3.10. 2011 na Chvalském zámku v Praze v Horních Počernicích.

  Do této knihy přispěly také čtyři školy Prahy 5 a mezi nima děti naší školy, jejichž obrázky Prahy 5 můžete také shlédnout ve stejnojmenné knize (PRAHA OČIMA DĚTÍ).© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00