ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Celoroční plán akcí školní družiny

Podzimní období

 1. Odpočinková činnost
  • četba pohádek
  • poslech magnetofónu
  • stolní společenské hry
  • didaktické hry
   • cvičit paměť a hrou vybízet děti k přemýšlení o věcech kolem nás
   • pranostiky, pořekadla, hádanky
   • rozvíjení dětské vnímavosti
   • domácí úkoly
 2. Zájmová činnost
  • pracovní a výtvarná
  • práce s papírem
  • práce s přírodním materiálem
  • malování listů draků
  • hudebně pohybové hry
 3. činnost rekreační
  • vycházky a hry ve volné přírodě
  • pobyt na hřišti
  • pohybové aktivity na hřišti
  • sportovní soutěže (běh, hod na cíl, skok, míčové hry)

Zimní období

 1. Odpočinková činnost
  • hry se stavebnicí
  • rozvíjení jemné motoriky
  • rozvíjení fantazie dětí
  • rozhovory o problémech
  • pranostiky a vánoční zvyky
 2. Zájmová činnost
  • pracovní činnost (vyšívání obrázků, práce s provázkem, navlékání korálků)
  • společné malování
  • výroba dárků
  • práce s modelínou
 3. činnost rekreační
  • zimní zábavy
  • sáňkování, klouzání
  • vycházky do přírody (pozorování stop ve sněhu)
  • nepřízeň počasí - hry a soutěže v tělocvičně

Jarní období

 1. Odpočinková činnost
  • upevňování vědomostí (o zaměstnání, společenském chování, telefonování a mezilidských vztazích
  • rozvíjení slovní zásoby
  • ochrana přírody
 2. Zájmová činnost
  • určování druhů rostlin a stromů
  • pracovní činnosti (práce se šablonou, sestavování geometrických tvarů)
  • práce s textilem
  • koláže a ubrousková technika
 3. činnost rekreační
  • výlety a vycházky do přírody
  • sportovní odpoledne
  • pobyt na dětském hřišti (prolézačky a horolezecká stěna)
  • pohybové a didaktické hry
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00