ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Vnitřní směrnice 2011

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Za vzdělání a školské služby v mateřských školách, školních družinách a školních klubech je vybírána úplata podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Výše úplaty za školské služby (úplata rodičů za částečnou úhradu neinvestičních nákladů) ve školní družině na naší škole činí od 1.9.2011 200,- Kč/ za 1 měsíc.

Postup při vybírání úplaty:
  • Poplatek se platí vždy za jedno pololetí - nejpozději do konce prvního týdne září a února - a to na učet školy. Pokud částka nebude uhrazena do tohoto termínu, bude žák ze školní družiny vyřazen.
  • Žádost o snížení nebo prominutí úplaty musí být předána vychovatelce vždy předem na tři měsíce do 15. dne předcházejícího měsíce. V případě nesplnění tohoto požadavku bude muset být poplatek uhrazen hotově. (Žádost si rodič vyzvedne u vychovatelky ŠD, nechá potvrdit na Odboru soc. věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 5 a odevzdá škole, která vydá rozhodnutí). Žádosti o prominutí úplaty se vyhovuje tehdy, pokud zákonný zástupce žáka předloží potvrzení, že pobírá sociální příplatek na dítě, nebo dávky pěstounské péče.


V Praze dne: 10.8.2011

Mgr. Irena Prokopová
ředitelka školy
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00