ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Jídelna

Adresa

ZŠ Plzeňská 117/39, Praha 5 - Košíře

Hospodářka školní jídelny

Marcela Hřebíková tel. 257 216 168

Informace o stravování

Školní jídelna ZŠ Plzeňská 117/39, Praha 5 - Košíře připravuje asi 700 jídel na den.

Žáci naší školy mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na naší škole zůstává přibližně 140 porcí.

Cena za oběd

třída cena
1. - 4. třída (7 - 10 let*) 25,- Kč
5. - 8. třída (11 - 14 let*) 27,- Kč
8. - 9. třída (15 a více let) 29,- Kč
cizí strávníci 64,- Kč
* Žák, který dosáhne ve školním roce 11 nebo 15 let, je od začátku školního roku zařazen do vyšší věkové skupiny

Povinnosti strávníka

Každý strávník je povinen zakoupit si zálohový čip v hodnotě 130,- Kč na stravování. Pokud dojde ke ztrátě je nutné zakoupit čip nový v co nejkratší možné době.

Při ukončení stravování bude za funkční a fyzicky nepoškozený čip záloha opět vrácena.

Strávník je povinen mít uhrazeny obědy, vždy na konci předešlého měsíce, jinak mu budou obědy zastaveny do zaplacení částky na měsíc nastávající. Trvalé příkazy zakládejte mezi 20.-25. dnem v měsíci na měsíc následující (např. srpen na září).

Platba poštovní složenkou již není od září možná!!!

Odhlašování obědů

Odhlášky oběda(ů) na následující den také od 7,00 hod. do 14,00 hod. na tel.čísle i na záznamník 257 216 168 - M.Hřebíková

Odhlášení oběda lze také provést písemnou formou s přesným uvedením datumu začátku a konce odhlášky.

Ranní odhlášky do 8.00 hod, pouze při nemoci dítěte. Pro nemocné dítě lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci, ostatní obědy se musí odhlásit.

Za neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy se neposkytuje žádná náhrada.

Ukončení stravování v ŠJ musí rodiče sdělit školní jídelně písemně.

Rozvážené obědy

Během měsíce září bude diky novým rozvážkám na MŠ Holečkova a ZŠ Weberova (rekonstrukce kuchyně) vařena jedna varianta obědů.

ZŠ Podbělohorská 200 porcí
ZŠ Nepomucká 200 porcí
ZŠ Kořenská 110 porcí
ZŠ Grafická 50 porcí
MŠ Holečkova  
ZŠ Weberova  
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00