ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Učební plán

Školní rok 2011 / 2012

Předměty
2011/2012
Ročník
1. 2. 3. 4. 5. I. stupeň
Celkem
6. 7. 8. 9. II. stupeň
Celkem
Český jazyk 8 8 8 8 8 40 5 5 4 5 19
Anglický jazyk 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 12
Matematika 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16
Informatika         1 1 1 1 1 1 4
Prvouka 2 2 2     6          
Přírodověda       2 1 3          
Vlastivěda       1 2 3          
Chemie                 2 2 4
Fyzika             2 2 2 2 8
Přírodopis             2 2 2 2 8
Zeměpis             2 2 2 1 7
Dějepis             2 2 2 2 8
Výchova ke občanství             1 1 1 1 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 2 1 1 2 6
Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1   3
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví               1 1 1 3
Volitelné předměty             2 2 2 2 8
Týdenní dotace
povinných předmětů
22 22 24 25 25 118 30 30 31 31 122

Ve všech ročnících ZŠ Plzeňská se vyučuje podle školního vzdělávacího programu

„Tvořivá škola pro praktický život“

© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00