ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Volnočasové aktivity

Knihovna

Pravdová Dagmar čtvrtek
1330 - 1400
-  

1. stupeň


Keramicko - estetický

Vondráčková Květa
Keramický ateliér K
liché úterý
1330 - 1600
500,- KČ  

Vycházky za památkami

Vondráčková Květa
Čiháková Jana
sudé úterý
1430 - 1700
500,- KČ  

Putování za mláďátky

Čiháková Jana sudá středa
1330 - 1500
400,- KČ

PC (počítačový)

Jirsáková Monika liché úterý
1330 - 1500
300,- KČ  

Klub nadaných dětí

Beneš jiří lichý čtvrtek
1400 - 1500
vybrané děti  

Tvořivá dílnička

Rollerová Veronika lichý čtvrtek
1330 - 1500
300,- KČ  

AJ hrou

Beneš Jiří sudý čtvrtek
1300 - 1500
400,- KČ  

Recitace a zpěv

Havlíčková Helena čtvrtek
1155 - 1240
vybrané děti  

FJ hrou

Zítka Martin středa
1155 - 1240
500,- KČ

Bojová umění

agentura pátek
1330 - 1500
650,- KČ

2. stupeň


Klub nadaných dětí

Cihelková Jana
Patrasová Veronika
lichý čtvrtek
1400 - 1500
vybrané děti  

Konverzace v anglickém jazyce

Patrasová Veronika úterý
1300 - 1345
300,- KČ  

Sportovní hry a pohybová cvičení

Stankuš Otakar
Patrasová Veronika
středa
1400 - 1500
300,- KČ

Matematická olympiáda - příprava

Kuželová Petra úterý
1300 - 1330
-  

Biologická olympiáda - příprava

Cihelková Jana dle aktuálních možnosti žáků -  

Keramika a výtvarné techniky

Vondráčková Květa sudý čtvrtek
1330 - 1600
500,- KČ  

ČJ k přijímacím zkouškám (pro 9. třídy)

Pravdová Dagmar sudý čtvrtek
1400 - 1500
-  

Klub mladých diváků

Kuželová Petra dle nabídky 390,- KČ  

© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00