ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Malá maturita

Žák prokazuje

samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, esteticky vyjádřit myšlenku (literárně, výtvarně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, zpracovat práci elektronicky (Word, PowerPoint, HTML)

Kritéria hodnocení

Výsledné hodnocení bude součástí známky za 2. pololetí z informatiky (elekronická forma - Word, PowerPoint, HTML) a z předmětu, z něhož si žák téma vybral a zpracoval.

  • dodržení rozsahu
  • dodržení zdrojů
  • logické řazení celku
  • kvalita obsahu/dodržení tématu
  • grafická úprava
  • elekronická forma
  • obhajoba

Rozsah

Rozsah textové části - minimálně 10 stran textu na formát A4.

Forma a termín odevzdání

Forma odevzání: tistěná forma v kroužkové vazbě + elektronicky

Termín odevzání: 31.5.2011 (elektronicky určeno v hodinách informatiky)

Termín obhajoby

15.6.2011

Rozpis témat pro žáky 9. tříd

Balek Andrej Řecko (Vondráčková) neodevzdáno
Balogová Veronika Židovská tématika v cizí literatuře (Borská) odevzdáno
Cvoreň Rudolf Co si lidé obouvali (Pravdová) odevzdáno
Cvoreňová Nikola Čistota vzduchu - kyselé deště (Cihelková) odevzdáno
Čakurdová Zuzana Starověký Egypt (Vondráčková) odevzdáno
Dibrova Sergiy Organické kyseliny (Patrasová) odevzdáno
Dvořák Jiří Olympijské hry (Patrasová) odevzdáno
Holíková Nikola Bylinný herbář (Cihelková) odevzdáno
Krejčí Jiří Makromolekulární látky (Patrasová) odevzdáno
Krmelová Nikola Čistota povrchové vody (Cihelková) odevzdáno
Kurandin Evžen Angličtina - světový jazyk (Patrasová) odevzdáno
Matičová Denisa Místo, kde žiji (Prokopová) odevzdáno
Novák Milan Diktatura vs. demokracie (Borská) odevzdáno
Pinyas Yulian Židovská tématika v naší literatuře (Borská) odevzdáno
Slavíková Lucie Životní děje rostlin (Cihelková) odevzdáno
Říha David Matematikové v historii (Kuželová) neodevzdáno
Venclíková Martina Etologické pozorování (Cihelková) odevzdáno
Zástěrová Kateřina Kouření a jeho vliv na zdravi (Cihelková) odevzdáno
Borecký David Jednoduché stroje v průběhu staletí (Kuželová) odevzdáno
Brabcová Lenka Kovy (Patrasová) odevzdáno
Gutweil Petr Geometrická tělesa (Kuželová) odevzdáno
Hlaváčková Zuzana Romantická krajina (Vondráčková) odevzdáno
Kumpoštová Tereza Dendrologický herbář (Cihelková) odevzdáno
Pazdera Matěj Jak jsme měřili čas v průběhu staletí (Kuželová) odevzdáno
Šícha Jan Barrandien (Cihelková) odevzdáno
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00